Zdravotně sociální fakulta JU
ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotně sociální fakulta JU
Navigovat Navigovat Facebook

J. Boreckého 1167/27,, Ceske Budejovice


Telefon: +420 389 037 501
E-mail: dekanat@zsf.jcu.cz
Web: www.zsf.jcu.cz

Jsme druhou největší fakultou Jihočeské univerzity. Studuje u nás více než 2000 studentů ve 12 bakalářských, 4 navazujících magisterských a 2 doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia. Máme právo habilitačního řízení i řízení ke jmenování profesorem. Nabízíme kurzy celoživotního vzdělávání ve zdravotní a sociální oblasti. Naši absolventi mají pestré možnosti uplatnění na trhu práce.