Univerzita vědomého života Amonit
VZDĚLÁNÍ

Univerzita vědomého života Amonit
Navigovat Navigovat Facebook

Roháče z Dubé, Ceske Budejovice


Telefon: 420730129466
E-mail: info@amonit.university
Web: www.amonit.university

Univerzita Vědomého života Amonit vznikl jako přirozený důsledek vývoje stavu naší společnosti. Nabízí alternativní vzdělávání a odhaluje cestu k osobním zdrojům každého jedince. Tím je určen komukoli a přináší efekt a přínost každému. Je potřeba se rozvzpomenout a odhalit moudrost, který každý nesete.

Základní myšlenkou a vizí je být vědomý a žít vědomý život a to za vech okolností. Tím je zaručena schopnost a dovednost každého absolenta zorientovat se v jakékoli životní situaci. Vizí Amonita je předávat princip. Ano baví mne vyučovat, ukazovat a zvědomovat lidem principy. Přesně ve slova smyslu, který to znamená: Wikipedie: Princip (z lat. principium, počátek) je základní a obecně uznávané myšlenkové východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhož lze chápat nebo odvozovat další důsledky pro jednání nebo poznání.
Proč mne tohle tak baví? Jsem přesvědčená o tom, že pokud lidé znají souvislosti a jak co funguje, dokáží se zorientovat a najít řešení.
Amonit vás vede kontinuálně a dlouze, aby byl jistý trvalý efekt. Cesta skrze studium na Univerzitě vědomého života Amonit je 6 pobytů v průběhu 15 měsíců. Dost dlouhá cesta na trvalou proměnu, dost podnětů pro integraci, dost praktických cvičení, abyste to poznali, pocítili a uchovali si. Toto je základní osa studia Amonit, kterou doplňují ještě volné semináře. Více na www.amonit.university