Výstaviště České Budějovice a.s.
ZÁBAVA

Výstaviště České Budějovice a.s.
Navigovat Navigovat Facebook

Husova 523, Ceske Budejovice


Telefon: +420 778 730 586
E-mail: info@vcb.cz
Web: www.vcb.cz

Akciová společnost Výstaviště České Budějovice a. s. patří již po řadu let mezi přední organizátory výstav a veletrhů v České republice. Organizování veletrhů a výstav, realizace externích zakázek, nabídka komplexních reklamních služeb klientům v jihočeském regionu, v České republice i dalších zemích Evropy jsou základní nosné programy akciové společnosti, jejímž posláním je jednak tyto aktivity nadále rozšiřovat a zkvalitňovat a zároveň svojí činností napomáhat rozvoji výstavnictví v České republice a upevňovat si v něm své přední postavení.

Největší devizou je vlastnictví výstavního areálu o rozloze 25 ha situovaného v blízkosti centra Českých Budějovic při mezinárodní komunikaci E 55. Součástí lesoparkového výstavního areálu je 27 pavilonů. Z tohoto počtu se pravidelně konají výstavy v 15 s celkovou výstavní plochou 6 000 m2, z nichž 3 pavilony se mimo hlavní výstavy pronajímají. Dalších 12 pavilonů je celoročně pronajato. Z pavilonů, ve kterých probíhají výstavy, je 11 vytápěných. Velká část volných výstavních ploch o rozloze 35 649 m2 je upravena zatravňovacími tvárnicemi, štěrkovými plochami a zámkovou dlažbou. Zbývající volné plochy jsou zatravněné, zčásti odvodněné.