Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Telefon: +420386111290
Web: www.cbvk.cz

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích:
Lidická - regionální odd., odd. periodik, hudební odd., studovna, MVS
Na Sadech - odd. pro dospělé, dětské odd.
Čtyři Dvory - pobočka
Rožnov - pobočka
Suché Vrbné - pobočka
Vltava - pobočka